Het dreumesuurtje is een gezellig uurtje, waarbij dreumesen en hun ouders of oppas elkaar ontmoeten. Er zijn twee groepen: voor 1 - 2 jarigen en hun ouder of oppas en vanaf 2 jaar en ouder of oppas.
De activiteiten zijn gericht op het hele jonge kind, belangrijk voor de taalontwikkeling, de motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling!

Activiteiten voor de groep vanaf 1 jaar:

Liedjes zingen met beweging, een beertje verstoppen, spelen met ballen of ballonnen, samen een boekje bekijken, een puzzeltje maken, vrij spelen. Een aantal activiteiten komen steeds terug, dat is voor de jongste dreumesen heel belangrijk en vertrouwd.

Activiteiten voor de groep vanaf 2 jaar:

Een klein verhaaltje uit een boek voorlezen of met het verhalenkastje, liedjes met beweging, kringspelletjes, spelen met het aanwezige speelgoed. Alles kan tijdens het dreumesuurtje! Scheuren, verven, kleuren en vooral plakken vinden de dreumesen geweldig! De werkjes passen bij het boekje dat wordt voorgelezen of het verhaaltje dat wordt verteld. Leuk om thuis te laten zien.

De liedjes

De tekst van de liedjes die worden gezongen tijdens de dreumesuurtjes krijg je mee voor in het opbergmapje om thuis te gebruiken.

Boekjes lenen

Tijdens het dreumesuurtje kan er ook een (stevig) prentenboekje worden geleend uit de collectie van de bibliotheek. Natuurlijk kun je voor jouw kind(eren) in de bibliobus of bibliotheek meer boeken, maar ook dvd’s en cd’s lenen. Een bibliotheekabonnement tot 19 jaar is gratis.

Deelname is gratis

De dreumesuurtjes zijn gratis en toegankelijk voor elke ouder/grootouder/oppas met jonge kinderen. Ouders geven aan het contact met leeftijdgenootjes heel belangrijk te vinden. Gebleken is dat de overgang van dreumesuur naar peuter- of kleutergroep gemakkelijker verloopt!