Op vrijdag 25 oktober is de tweede bijeenkomst over het leven met een handicap. Deze maal is het thema: Waar kunnen gehandicapten hulp en informatie krijgen?Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten gehandicapten en mensen zonder beperking elkaar. Ze gaan met elkaar in gesprek over wat hen beweegt en wat ze graag zouden willen doen. Eén van de onderwerpen is het VN-Verdrag Handicap en wat dit voor Emmen betekent.

Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie.

In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Het VN-verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een beperking. Het bepaalt onder andere dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. De overheid (gemeente, provincie en rijk) moet zorgen dat dit wordt gerealiseerd.

Ook staat in het verdrag dat mensen met een beperking zelfstandig besluiten moeten kunnen nemen. En dat zij ondersteund moeten worden als zij daartoe niet in staat zijn.

De bijeenkomst vindt plaats op elke laatste vrijdag van de maand in de zaal op de Begane Grond van de Bibliotheek aan het Noorderplein en duurt van 14.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.