Samenwerking met kinderopvang Vivikids

Gepubliceerd op: 1 juli 2021 13:16

Bibliotheek Emmen en kinderopvang Vivikids in Veenoord tekenen de samenwerkingsovereenkomst ‘’Boekstart in de kinderopvang’’.

Het stimuleren van voorlezen bij kinderen. Daar draait het om bij het project BoekStart in de kinderopvang.

Dinsdagmiddag 29 juni vond de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst BoekStart in de kinderopvang tussen de Bibliotheek Emmen en kinderopvang Vivikids in Veenoord.

Boekstart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang is een vervolg op BoekStart voor baby’s. Hierbij kunnen ouders van kinderen tot 2 jaar een gratis BoekStartkoffertje in de Bibliotheek ophalen. BoekStart in de kinderopvang is een onderdeel van het programma van Kunst van Lezen. Het doel is om voorlezen te stimuleren, de betrokkenheid van ouders bij de leesontwikkeling van hun kind te vergroten én het versterken van de samenwerking tussen Bibliotheek Emmen en kinderopvang. Dit alles met het doel om taalachterstand bij jonge kinderen te voorkomen.

Voorleescoördinator Bibliotheek Emmen

In 2019 heeft pedagogisch medewerker Maaike haar opleiding tot voorleescoördinator afgerond. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lezen en taalstimulering van het jonge kind worden goed door haar bijgehouden en overgedragen naar haar collega’s.