Uitleningen e-books enorm gestegen in 2020

Gepubliceerd op: 25 januari 2021 13:34

De Coronapandemie heeft in 2020 gezorgd voor fors meer gebruik van de online Bibliotheek. Voor Bibliotheek Emmen geldt dat er het afgelopen jaar 28.635 e-books uitgeleend zijn tegenover 19.978 in 2019.

Met deze stijging volgt Bibliotheek Emmen een landelijke trend. In totaal werden er vorig jaar 5,6 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek, tegen bijna 3,9 miljoen in 2019. Daarmee steeg het aantal uitleningen met 44 procent, terwijl in eerdere jaren de groei tussen de 10 en 15 procent lag.

Digitaal lenen en lezen in de lift

Eric Daamen, teamleider Lezen van de KB, de nationale bibliotheek, verklaart het gestegen gebruik als volgt: ‘Toen tijdens de eerste lockdown de lokale bibliotheken helaas geruime tijd moesten sluiten, hebben de bibliotheken de mogelijkheid van digitale uitleningen via onlinebibliotheek.nl en de online Bibliotheek-apps nogmaals actief onder de aandacht gebracht. De groei in het gebruik die dat opleverde, zette ook tijdens en na de zomer door toen wij een vernieuwde online Bibliotheek-app en -website lanceerden. De uitleencijfers van vooral e-books zijn sindsdien consistent hoger dan in eerdere jaren.

De online Bibliotheek

Via de online Bibliotheek heb je als bibliotheeklid toegang tot 33.000 e-books en 4.400 luisterboeken. De online Bibliotheek is onderdeel van de KB, de nationale bibliotheek van Nederland.