Voorleesconsulent in de praktijk

Gepubliceerd op: 14 juli 2018 13:55

Karlijn Geitz (Bibliotheek Emmen) is één van de eerste voorleesconsulenten die de nieuwe opleiding uit het opleidingshuis BoekStart en de Bibliotheek op school is gaan volgen. Karlijn vertelt over haar ervaringen met BoekStart in de kinderopvang en de opleiding Voorleesconsulent.

Karlijn werkt in de Bibliotheek in Emmen, een gemeente waar laaggeletterdheid hoog is (1 op de 6 mensen) en een groot aantal kinderen een VVE indicatie voor de voorschool heeft. Emmen werkte tot vorig jaar nog niet met BoekStart in de kinderopvang en bij Karlijn stond het introduceren hiervan bovenaan op haar verlanglijstje. Dit jaar zijn ze gestart;

"Begin 2018 zijn we begonnen met het uitrollen van de eerste 11 BoekStartlocaties. De afgelopen periode zijn er 12 voorleescoördinatoren getraind. Ik merk dat de contacten met de pedagogisch medewerkers zijn versterkt, zij zijn erg enthousiast over voorlezen en boeken en tevens wordt er nu ook meer gebruik gemaakt van het educatieve aanbod van de Bibliotheek. We weten elkaar beter te vinden. Winst dus voor alle partijen. Ik bezoek regelmatig alle locaties. Een hele klus, maar het levert vooral veel op. Daarnaast horen ook andere kinderopvanginstellingen binnen de gemeente over BoekStart in de kinderopvang. Er zijn nu inmiddels 45 locaties die ook graag willen gaan participeren. De start in Emmen met BoekStart in de kinderopvang omvatte gelijk waar het in mijn functie om draait: kinderen én ouders samen laten genieten van voorlezen en boeken!"

Karlijn vertelt enthousiast verder: "Ik ben de opleiding tot voorleesconsulent gaan volgen om meer inhoudelijke kennis te krijgen rond de driehoek Bibliotheek-ouders-kinderopvang. Hoe verbind je deze groepen met elkaar? De gezamenlijke vraag die we tijdens de opleiding hebben opgesteld was: hoe boeien-binden-borgen we de (voor)leescultuur 0-4 jaar en leggen we de verbinding in de doorgaande leeslijn 0-12 jaar? Een prachtige vraag waar we in de drie bijeenkomsten samen antwoord op probeerden te krijgen. We zijn met z’n allen enthousiast bezig met hetzelfde doel: dat er meer voorgelezen wordt en vooral laten zien hoe leuk dat is! En het is natuurlijk belangrijk voor het verdere leven van deze jonge kinderen. Hoe dit wordt aangepakt verschilt per Bibliotheek. Het was dan ook erg waardevol om alle ervaringen te delen en samen nieuwe ideeën op te doen.

Naast alle informatie die we kregen, leverde de cursus ook veel vragen voor mijzelf op. Want hoe zit het dan met mijn eigen rol als voorleesconsulent binnen de Bibliotheek? Hoe zijn bepaalde zaken beleidsmatig geregeld en welke kansen liggen er nog voor de Bibliotheek binnen de gemeente Emmen? Allemaal vragen waar ik de komende tijd mee aan de slag ga!"

Karlijn geeft aan dat zij door de opleiding Voorleesconsulent heeft geleerd de link te leggen tussen de voorschoolse methodes en de programma’s van de Bibliotheek. Samenwerking met kinderopvangorganisaties maar ook met het consultatiebureau en wijkverpleegkundigen is hierbij van belang om zoveel mogelijk kinderen en hun ouders te bereiken.

Karlijn: "Ik wil ouders meenemen in hoe leuk en gezellig voorlezen is om zo te komen tot een (voor)leescultuur waar de kinderen en ouders een leven lang plezier van hebben. Ik raad de opleiding tot voorleesconsulent iedereen aan die zich meer wil verdiepen en ontwikkelen in de voorschoolse periode; van baby tot kleuter. (Voor)leesplezier start immers bij de basis: de jongste kinderen én hun ouders/opvoeders."