Ondersteuning Bibliotheek Emmen bij Coronatoegangsbewijs

Gepubliceerd op: 1 oktober 2021 13:30

Vorige week is in de landelijke en regionale pers gecommuniceerd dat bibliotheken ondersteunen bij het aanvragen van een coronatoegangsbewijs. De vermeldingen in de media hebben de Bibliotheek Emmen echter overvallen. Hier is vooraf geen communicatie over geweest en medewerkers waren niet geïnformeerd. Desondanks heeft Bibliotheek Emmen snel kunnen schakelen en staan medewerkers klaar om inwoners te helpen. In de vestiging in het centrum van Emmen is zelfs de bezetting ook opgevoerd om de vele vragen te kunnen beantwoorden.

Aantallen zijn niet bijgehouden, maar een een grove schatting leert snel dat het deze week zeker om meer dan 100 vragen per dag gaat. Zowel telefonisch als in de vestigingen. En het gaat over het algemeen om kwetsbare 50+ers. "Soms staan ze huilend bij de balie omdat het ze zelf niet lukt. Ze voelen zich kwetsbaar, en zijn onzeker, omdat ze niet mee kunnen komen." aldus Nicole Stiekema, directeur Bibliotheek Emmen. Deze week hebben we versneld een werkwijze ontwikkeld en ondertussen is ook een formulier om een papieren coronabewijs aan te vragen beschikbaar. Soms is het meegeven van uitleg op papier voldoende, soms is een collega langer dan een uur bezig om het voor elkaar te krijgen. De dienstverlening en tijdsbesteding lopen dus erg uiteen. 

De maatschappelijke bibliotheek

Het helpen van inwoners op het gebied van digitale vaardigheden past goed bij de ontwikkelingen die de bibliotheek de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. We geven trainingen hoe om te gaan met een DigiD, cursussen computervaardigheden en ondersteunen inwoners waar het gaat om het invullen van formulieren of het vinden van de juiste informatie bij diverse uitvoeringsorganisaties (via het Informatiepunt Digitale Overheid, afgekort IDO) of bijvoorbeeld bij bankzaken of reizen met het openbaar vervoer. Ook hebben we mensen geholpen toen het nieuwe donorregister of de CoronaMelder app werd ingevoerd.