Over ons

Doelstelling

De Bibliotheek Emmen staat voor een fijnmazig en waardevol netwerk in de gemeente met ontmoetingsplaatsen voor iedereen, laagdrempelig en waardenvrij. Samen met partners in het onderwijs, culturele sector en sociale domein stimuleren wij inwoners in al hun eigenheid hun vaardigheden te ontwikkelen. Wij creëren een inspirerende ambiance voor ontspanning en ontwikkeling, waar verbindingen tot stand komen en samengewerkt wordt.

Alle inwoners verdienen de kans hun talenten te ontplooien en moeten optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daar hebben ze kennis en verbeeldingskracht voor nodig. Wij stimuleren en organiseren het creëren, delen en toegankelijk maken van kennis en verhalen. We dagen mensen uit om verder te kijken en helpen ze verder te komen.

We hebben speciale aandacht voor kinderen en kwetsbare groepen. Wij investeren in de ontwikkeling van de (digitale) vaardigheden van deze kwetsbare inwoners van de gemeente Emmen zodat zij zich zelfstandig kunnen redden. Op die manier zijn zij beter in staat mee te doen aan de samenleving en een waardevolle bijdrage te leveren.


de Bibliotheek Emmen (hoofdvestiging)

Post- en bezoekadres: Noorderplein 101 7811 MG Emmen
Telefoon: 0591-681444
E-mailadres: klantenservice@bibliotheekemmen.nl


ANBI

De Bibliotheek Emmen is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we ons als Bibliotheek nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Dit betekent onder meer dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Bibliotheek Emmen maakt de gegevens en documenten openbaar zoals vastgesteld is in de Governance Code Cultuur.

Op de website van de Belastingdienst kan je meer lezen over wat een ANBI is.

Statutaire naam: Stichting Openbare Bibliotheken in de gemeente Emmen
KvK nummer: 04065203
Beloningsbeleid: medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.


Raad van Toezicht

Dhr. H. J. van der Scheer (voorzitter)
Dhr. W. Snippe
Mw. G. Hilgen
Mw. A. Sanders
Dhr. J. Gernaat


Directeur – bestuurder

N.G. Stiekema

Jaarverslag 2020

Beleidsplan

Jaarrekening 2020